Overzicht
Engels naar Frans:   Meer gegevens...
  1. shriek with laughter:


Engels

Uitgebreide vertaling voor shriek with laughter (Engels) in het Frans

shriek with laughter:

shriek with laughter werkwoord

  1. shriek with laughter (scream with laughter)
    engraisser; fertiliser
    • engraisser werkwoord (engraisse, engraisses, engraissons, engraissez, )
    • fertiliser werkwoord

Vertaal Matrix voor shriek with laughter:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
engraisser scream with laughter; shriek with laughter fatten; fatten up; feed; feed up; manure
fertiliser scream with laughter; shriek with laughter manure

Verwante vertalingen van shriek with laughter