Recente engelse Woorden:

extra create charge grandma brat gout many starling bunk-bed iris malediction homosexual boy backside spaghetti spite need context live scallop tan fierce estimate first firstly creation seniority moo flirt secure secured funfair fun-fair pickpocket pick-pocket terminus smartphone pool Indonesian appropriate expropriate pare faithful nag Indonesia vice compassionate extract rescue rescued learn learned bitch queer achieve seize bow binder Japan horn nice pardon rat learning performance chocolate sometimes witch turban inconvenience clasp dog e-mail email soda depress and AND manage manageable steak throatiness year book salad carmine meatball meat-ball pizza fond rude cassava cliff mean wee-wee burn time classmate cause bible Bible juice tea rest coffee sister-in-law scorn claw haberdashery wow Wow! NTSC gratis butter disagreement utilisation employ employment honeycomb transmit link impart coach-house marvellous septum nincompoop feeling feelings narcotic narcotics quay wolf persuade hacienda ago peat tradition traditions Canada communicate toll jam material magenta deacon say child children fruit vegetable vegetables mince ice-cream knife mountain mountains fragile inspection taste general General obscene travel traveling marijuana emission underlie underlying atoll hyena fundamental fundamentals crew hut outset begin beginning freedom-loving initial foundation premium gold Gold base government govern Base baseline Memo memo co-owner sneaky play Play strawberry chap CHAP introduction fiend kiosk

Recente nederlandse Woorden:

substantief vergelden ster tooien context vroom lepel lepelen lepeltje daarvoor voordat kluit steiger steigeren aanleggen zodat berg bergen mogen vervoer vervoeren tenzij zullen mantel willen wil groente beroep beroepen mensen mens nemen hoi meervoud Indonesië schotel schoteltje mes bord hond kop kopje servet pardon dus performance ander plaat plaatje bij soda naar biefstuk steak verkopen verkocht pizza tranen traan motief sap sapje doordat daardoor graag zorgzaam nagerecht persoonlijk persoonlijkheid heerlijk tegemoetkomen zenden oprapen onze hoeveel fiatteren dit kader regisseren verstoren op deze obsceen van VAN bruidegom voorvader sluiten gesloten moeten onbedoeld kubus duiden teddybeer remmen rem smakelijk terras helaas mezelf tafel tafelen schuifelen CHAP maken gemaakt sulky snoes binnenlaten braden opmerking deren kunnen dessert aanvang aanvangen order bijzonder bijzonderheid vis vissen kip kantoorboekhandel toet toetje mij Mij wondkorst alstublieft inlaten laten kwast kwasten meesturen betalen Germaans Germaan oplichter eigenaardig loeien loei dan indrukwekkend behandeling tegemoet belangstelling geslacht slachten betekenen inhouden verlangen douche boom bomen MAL mal ijzel ijzelen duel vouwen os ossen voortdurend voortduren ontzettend ontzetten cape capes pagina mevrouw verraden verraad schat schatje getuigen sneuvelen gebakje keuring medelijden theeservies harem bevallen wagon schacht schachten reet rijten achterhalen visfilet aanstelling afdwingen vocabulaire winkel winkelen onbekend Onbekend slap klokluiden slot springen