Engels

Uitgebreide vertaling voor benefits (Engels) in het Nederlands

benefits:

benefits [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the benefits
  de voordelen; de baten; heilen
  • voordelen [de ~] zelfstandig naamwoord, mv.
  • baten [de ~] zelfstandig naamwoord, mv.
  • heilen [znw.] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor benefits:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
baten benefits assets; balance; possessions; property
heilen benefits
voordelen benefits

Verwante woorden van "benefits":


benefit:

benefit [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the benefit (profit; advantage; gain; )
  het profijt; de baat; de winst; het gewin
  • profijt [het ~] zelfstandig naamwoord
  • baat [de ~] zelfstandig naamwoord
  • winst [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • gewin [het ~] zelfstandig naamwoord
 2. the benefit (yield; profit; return; output; gain)
  de opbrengst; het rendement; de uitkomst; het product; het voortbrengsel; de oogst
 3. the benefit (usefulness; value; profit; use)
  de waarde; het nut
  • waarde [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • nut [het ~] zelfstandig naamwoord
 4. the benefit
  het benefiet
  • benefiet [het ~] zelfstandig naamwoord
 5. the benefit (profit)
  het voordeeltje
 6. the benefit (relieve; appeasement; soothing; )
  de verademing; de opluchting; de geruststelling
 7. the benefit (social security; welfare; social assistance; )
  sociale bijstand
 8. the benefit (benefit performance)
  de benefietvoorstelling
 9. the benefit
  – Indirect compensation or reward offered by an organization. 1
  de vergoeding

Vertaal Matrix voor benefit:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
baat advantage; benefit; earnings; economy; gain; output; profit; return; take; victory; winning; yield
benefiet benefit
benefietvoorstelling benefit; benefit performance
geruststelling allaying; appeasement; appeasing; benefit; calming; calming down; pacifying; quieting; relieve; social assistance; social security; soothing; steadying; unemployment benefit; welfare allaying; appeasement; appeasing; calming; calming down; pacifying; quieting; relaxation; relief; soothing; steadying
gewin advantage; benefit; earnings; economy; gain; output; profit; return; take; victory; winning; yield
nut benefit; profit; use; usefulness; value drift; intention; meaning; purpose; use; usefulness; utility
oogst benefit; gain; output; profit; return; yield crop; cultivated plants; grape harvest; harvest; harvesting; output; reaping; vintage; yield
opbrengst benefit; gain; output; profit; return; yield revenue
opluchting allaying; appeasement; appeasing; benefit; calming; calming down; pacifying; quieting; relieve; social assistance; social security; soothing; steadying; unemployment benefit; welfare breathe more freely; relief
product benefit; gain; output; profit; return; yield creation; good; manufacture; product
profijt advantage; benefit; earnings; economy; gain; output; profit; return; take; victory; winning; yield
rendement benefit; gain; output; profit; return; yield effectiveness; effectivity
sociale bijstand benefit; dole; relief; social assistance; social security; unemployment benefit; welfare welfare
uitkomst benefit; gain; output; profit; return; yield answer; resolution; result; solution
verademing allaying; appeasement; appeasing; benefit; calming; calming down; pacifying; quieting; relieve; social assistance; social security; soothing; steadying; unemployment benefit; welfare
vergoeding benefit compensation; fee; income; indemnification; indemnity; payment; recompense; recoupment; reimbursement; remuneration; repayment; restitution; reward; salary
voordeeltje benefit; profit
voortbrengsel benefit; gain; output; profit; return; yield
waarde benefit; profit; use; usefulness; value merit; significance; value; worth
winst advantage; benefit; earnings; economy; gain; output; profit; return; take; victory; winning; yield profit
- welfare
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- do good; gain; profit
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- be of advantage; be of use; good; welfare

Verwante woorden van "benefit":


Synoniemen voor "benefit":


Verwante definities voor "benefit":

 1. something that aids or promotes well-being2
  • for the benefit of all2
 2. a performance to raise money for a charitable cause2
 3. financial assistance in time of need2
 4. derive a benefit from2
 5. be beneficial for2
 6. Indirect compensation or reward offered by an organization.1

Wiktionary: benefit

benefit
noun
 1. payment, subsidy
 2. performance given to raise funds
 3. advantage, help or aid
benefit
noun
 1. iets met een gunstig effect
 2. een bonus vanwege een specifieke situatie
 3. betaling van geld op basis van sociale wetgeving
verb
 1. iemand ~: aan iemand bijzondere gunsten verlenen

Cross Translation:
FromToVia
benefit voordeel; baat Vorteil — positiver Aspekt oder Effekt einer Sache
benefit assistentie; bijstand; heul; hulp; toedoen; toeverlaat aideaction d’apporter son soutien physiquement, verbalement, financièrement ou de tout autre manière.
benefit helpen; baten; bijstaan; ter zijde staan; assisteren aiderfaciliter l’accomplissement d’une action.
benefit baat; belang; gewin; profijt; voordeel; winst; pré avantage — Utilité, profit, faveur, bénéfice.
benefit baat; gewin; verdienste; winst bénéfice — commerce|fr gain, profit.
benefit baat; belang; nut; voordeel; interest; rente; belangstelling; belangrijkheid; betekenis; zwaarwichtigheid; gewicht; goed intérêt — Ce qui importer, ce qui convient, en quelque manière que ce soit, à l’utilité, à l’avantage d’une personne ou d’une collectivité, d’un individu ou d’une personne morale, en ce qui concerner soit leur bien physique et matériel, soit leur bien