Engels

Uitgebreide vertaling voor cancellation (Engels) in het Nederlands

cancellation:

cancellation [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the cancellation (nullification; annulment; annihilation)
  annuleren; tenietdoening; de annulering; de nietigverklaring; ongeldig verklaren
 2. the cancellation (cancelling)
  annuleren; afbestellen
 3. the cancellation
  de afgelasting
 4. the cancellation (withdrawal; repeal; revocation; retractation; retraction)
  de intrekking; de herroeping; de terugneming
 5. the cancellation (deletion; erasure; crossing out; removal; striking out)
  de schrapping; de doorhaling

Vertaal Matrix voor cancellation:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afbestellen cancellation; cancelling
afgelasting cancellation
annuleren annihilation; annulment; cancellation; cancelling; nullification
annulering annihilation; annulment; cancellation; nullification
doorhaling cancellation; crossing out; deletion; erasure; removal; striking out
herroeping cancellation; repeal; retractation; retraction; revocation; withdrawal repeal
intrekking cancellation; repeal; retractation; retraction; revocation; withdrawal revocation
nietigverklaring annihilation; annulment; cancellation; nullification
ongeldig verklaren annihilation; annulment; cancellation; nullification
schrapping cancellation; crossing out; deletion; erasure; removal; striking out expulsion; pushing out; removal
tenietdoening annihilation; annulment; cancellation; nullification
terugneming cancellation; repeal; retractation; retraction; revocation; withdrawal
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afbestellen annul; cancel; rescind
annuleren annul; cancel; rescind
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- excuse

Verwante woorden van "cancellation":

 • cancellations

Synoniemen voor "cancellation":


Verwante definities voor "cancellation":

 1. the act of cancelling; calling off some arrangement1
 2. the speech act of revoking or annulling or making void1

Wiktionary: cancellation

cancellation
noun
 1. het niet door laten gaan van een gebeurtenis

Cross Translation:
FromToVia
cancellation annulering; ontbinding; vernietiging; afschaffing; eliminatie; ruiming; verwijdering; abrogatie; intrekking abrogation — Action d’abroger.
cancellation effening; kwijting; kwijtschelding; vereffening; absolutie; vrijspraak acquittementaction d’acquitter, en parlant de dette ou d’engagements.
cancellation afschaffing annulationaction d’annuler.
cancellation annulering; opheffing; beëindiging résiliation — juri|fr action de résilier.

Verwante vertalingen van cancellation