Engels

Uitgebreide vertaling voor fee (Engels) in het Nederlands

fee:

fee [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the fee (costs; levy; legal charges; tax; dues)
  de kosten; de belasting; de heffing; de leges
  • kosten [de ~] zelfstandig naamwoord, mv.
  • belasting [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • heffing [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • leges [de ~] zelfstandig naamwoord, mv.
 2. the fee (compensation; remuneration; payment; salary; income)
  de vergoeding; de kostenvergoeding
 3. the fee (salary; wage; payment; )
  het honorarium; het salaris; het loon; de bezoldiging; de verdienste; de gage; het arbeidsloon; het traktement; de soldij; de wedde
  • honorarium [het ~] zelfstandig naamwoord
  • salaris [het ~] zelfstandig naamwoord
  • loon [het ~] zelfstandig naamwoord
  • bezoldiging [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • verdienste [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • gage [de ~] zelfstandig naamwoord
  • arbeidsloon [het ~] zelfstandig naamwoord
  • traktement [het ~] zelfstandig naamwoord
  • soldij [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • wedde [de ~] zelfstandig naamwoord
 4. the fee (pay; payment; salary; wages)
  de wedde; de soldij
  • wedde [de ~] zelfstandig naamwoord
  • soldij [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
 5. the fee (registration fee; application costs; registration-fee; enrolment fee)
  het inschrijfgeld; het registratierecht; inschrijvingskosten; aanmeldingskosten

Vertaal Matrix voor fee:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanmeldingskosten application costs; enrolment fee; fee; registration fee; registration-fee
arbeidsloon allowance; compensation; fee; income; pay; payment; salary; wage; wages cost of making; manufacturing costs
belasting costs; dues; fee; legal charges; levy; tax load; tax; taxation; taxes
bezoldiging allowance; compensation; fee; income; pay; payment; salary; wage; wages pay; salary; wage
gage allowance; compensation; fee; income; pay; payment; salary; wage; wages pay; salary; wage
heffing costs; dues; fee; legal charges; levy; tax
honorarium allowance; compensation; fee; income; pay; payment; salary; wage; wages
inschrijfgeld application costs; enrolment fee; fee; registration fee; registration-fee enrolment fees; registration fees
inschrijvingskosten application costs; enrolment fee; fee; registration fee; registration-fee
kosten costs; dues; fee; legal charges; levy; tax cost; expenses
kostenvergoeding compensation; fee; income; payment; remuneration; salary
leges costs; dues; fee; legal charges; levy; tax
loon allowance; compensation; fee; income; pay; payment; salary; wage; wages fruits of labour; income; pay; recompense; remuneration; reward; salary; wage; wages
registratierecht application costs; enrolment fee; fee; registration fee; registration-fee registration tax
salaris allowance; compensation; fee; income; pay; payment; salary; wage; wages fruits of labour; income; pay; salary; wage; wages
soldij allowance; compensation; fee; income; pay; payment; salary; wage; wages
traktement allowance; compensation; fee; income; pay; payment; salary; wage; wages
verdienste allowance; compensation; fee; income; pay; payment; salary; wage; wages merit
vergoeding compensation; fee; income; payment; remuneration; salary benefit; compensation; indemnification; indemnity; recompense; recoupment; reimbursement; remuneration; repayment; restitution; reward
wedde allowance; compensation; fee; income; pay; payment; salary; wage; wages
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- bung; tip
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- gratuity; remuneration

Verwante woorden van "fee":


Synoniemen voor "fee":


Verwante definities voor "fee":

 1. an interest in land capable of being inherited1
 2. a fixed charge for a privilege or for professional services1
 3. give a tip or gratuity to in return for a service, beyond the compensation agreed on1
  • fee the steward1

Wiktionary: fee

fee
noun
 1. monetary payment charged for professional services
fee
noun
 1. een geldelijke beloning voor een geleverde dienst

Verwante vertalingen van fee