Overzicht


Engels

Uitgebreide vertaling voor nibble (Engels) in het Nederlands

nibble:

to nibble werkwoord, Amerikaans (nibbles, nibbled, nibbling)

 1. to nibble (munch; nybble)
  snoepen
  • snoepen werkwoord (snoep, snoept, snoepte, snoepten, gesnoept)
 2. to nibble (have something to eat; eat; munch; )
  eten
  – iets als voedsel tot je nemen 1
  • eten werkwoord (eet, at, aten, gegeten)
   • hij eet een appel1
  consumeren; gebruiken; nuttigen; opeten; verorberen; tot zich nemen; oppeuzelen
  • consumeren werkwoord (consumeer, consumeert, consumeerde, consumeerden, geconsumeerd)
  • gebruiken werkwoord (gebruik, gebruikt, gebruikte, gebruikten, gebruikt)
  • nuttigen werkwoord (nuttig, nuttigt, nuttigde, nuttigden, genuttigd)
  • opeten werkwoord (eet op, at op, aten op, opgegeten)
  • verorberen werkwoord (verorber, verorbert, verorberde, verorberden, verorberd)
  • tot zich nemen werkwoord (neem mij tot zich, neemt je tot zich, neemt zich tot zich, zich, je, zich tot zich genomen)
  • oppeuzelen werkwoord (peuzel op, peuzelt op, peuzelde op, peuzelden op, opgepeuzeld)
 3. to nibble (gnaw; pick; nybble)
  knabbelen; peuzelen
  • knabbelen werkwoord (knabbel, knabbelt, knabbelde, knabbelden, geknabbeld)
  • peuzelen werkwoord (peuzel, peuzelt, peuzelde, peuzelden, gepeuzeld)
 4. to nibble (gnaw; pick; peck; munch; nybble)
  knauwen; kluiven
  • knauwen werkwoord (knauw, knauwt, knauwde, knauwden, geknauwd)
  • kluiven werkwoord (kluif, kluift, kloof, kloven, gekloven)
 5. to nibble (munch; gnaw; pick; nybble)
  knagen; knauwen
  • knagen werkwoord (knaag, knaagt, knaagde, knaagden, geknaagd)
  • knauwen werkwoord (knauw, knauwt, knauwde, knauwden, geknauwd)
 6. to nibble (devour; swallow up; nybble)
  opvreten; verslinden; verzwelgen; oppeuzelen
  • opvreten werkwoord (vreet op, vrat op, vraten op, opgevreten)
  • verslinden werkwoord (verslind, verslindt, verslond, verslonden, verslonden)
  • verzwelgen werkwoord (verzwelg, verzwelgt, verzwolg, verzwolgen, verzwolgen)
  • oppeuzelen werkwoord (peuzel op, peuzelt op, peuzelde op, peuzelden op, opgepeuzeld)
 7. to nibble (nourish; peck; munch; nybble)
  spijzen
  • spijzen werkwoord (spijs, spijst, spijsde, spijsden, gespijsd)

Conjugations for nibble:

present
 1. nibble
 2. nibble
 3. nibbles
 4. nibble
 5. nibble
 6. nibble
simple past
 1. nibbled
 2. nibbled
 3. nibbled
 4. nibbled
 5. nibbled
 6. nibbled
present perfect
 1. have nibbled
 2. have nibbled
 3. has nibbled
 4. have nibbled
 5. have nibbled
 6. have nibbled
past continuous
 1. was nibbling
 2. were nibbling
 3. was nibbling
 4. were nibbling
 5. were nibbling
 6. were nibbling
future
 1. shall nibble
 2. will nibble
 3. will nibble
 4. shall nibble
 5. will nibble
 6. will nibble
continuous present
 1. am nibbling
 2. are nibbling
 3. is nibbling
 4. are nibbling
 5. are nibbling
 6. are nibbling
subjunctive
 1. be nibbled
 2. be nibbled
 3. be nibbled
 4. be nibbled
 5. be nibbled
 6. be nibbled
diverse
 1. nibble!
 2. let's nibble!
 3. nibbled
 4. nibbling
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor nibble:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
eten course; dish; feeding; food; meal; nourishment; nutrition
gebruiken customs; habits; normal practice; standard practice; traditions
oppeuzelen eating; munching; nibbling
opvreten eating; munching; nibbling
verorberen consuming
- nybble
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
consumeren consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble consume; dispatch; use; utilise; utilize
eten consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble consume; dispatch; eat; eat heartily; eat hungrily; eat up; having a good feed; work inside
gebruiken consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble administer; adopt; apply; avail oneself of; be on drugs; burn up; consume; deploy; employ; enforce; engage; handle; implement; make use of; practice; practise; take; take drugs; use; use drugs; utilise; utilize
kluiven gnaw; munch; nibble; nybble; peck; pick
knabbelen gnaw; nibble; nybble; pick
knagen gnaw; munch; nibble; nybble; pick
knauwen gnaw; munch; nibble; nybble; peck; pick hurt; injure
nuttigen consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble consume; dispatch; polish off; put away
opeten consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble consume; dispatch; eat; eat up; finish
oppeuzelen consume; devour; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble; swallow up
opvreten devour; nibble; nybble; swallow up consume; devour; eat; eat up
peuzelen gnaw; nibble; nybble; pick
snoepen munch; nibble; nybble
spijzen munch; nibble; nourish; nybble; peck
tot zich nemen consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble consume; dispatch
verorberen consume; dine; eat; grab a bite; have a meal; have dinner; have something to eat; munch; nibble; nybble consume; devour; dispatch
verslinden devour; nibble; nybble; swallow up consume; devour
verzwelgen devour; nibble; nybble; swallow up devour
- nybble; pick; piece

Verwante woorden van "nibble":


Synoniemen voor "nibble":


Verwante definities voor "nibble":

 1. gentle biting2
 2. a small byte2
 3. eat intermittently; take small bites of2
  • She never eats a full meal--she just nibbles2
 4. bite gently2
  • The woman tenderly nibbled at her baby's ear2
 5. bite off very small pieces2
  • She nibbled on her cracker2

Wiktionary: nibble

nibble
noun
 1. (computing) A unit of memory equal to half a byte, or four bits
verb
 1. eat with small bites

Cross Translation:
FromToVia
nibble knabbelen knabbernkleine, mundgerechte Teile von einem in der Regel harten Nahrungsstück oder ähnlichen Gegenständen abbeißen, essen, daran nagen