Engels

Uitgebreide vertaling voor remarkable (Engels) in het Nederlands

remarkable:

remarkable bijvoeglijk naamwoord

 1. remarkable (striking; notable; conspicuous; )
  opmerkelijk; opvallend; saillant; opmerkenswaardig; frappant; in het oog springend; treffend; in het oog lopend
 2. remarkable (considerable; enormous; substantial; )
  behoorlijk; aanzienlijk; enorm; beduidend; aanmerkelijk; fors; flink

Vertaal Matrix voor remarkable:

Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanmerkelijk big; considerable; conspicuous; enormous; great; large; notable; remarkable; respectable; striking; substantial; tall; vast capital; considerable; respectable; significant; substantial
aanzienlijk big; considerable; conspicuous; enormous; great; large; notable; remarkable; respectable; striking; substantial; tall; vast aristocratic; capital; considerable; distinguished; eminent; glorious; grand; high ranking; high-bred; illustrious; lofty; majestic; majestically; noteworthy; pompous; princely; prominent; renowned; respectable; significant; solemnly; stately; substantial; weighty
beduidend big; considerable; conspicuous; enormous; great; large; notable; remarkable; respectable; striking; substantial; tall; vast capital; considerable; respectable; significant; substantial
behoorlijk big; considerable; conspicuous; enormous; great; large; notable; remarkable; respectable; striking; substantial; tall; vast capital; considerable; considerably; fairly; generously; highly; pretty; quite; rather; reasonably; respectable; robust; significant; sizable; substantial; very
enorm big; considerable; conspicuous; enormous; great; large; notable; remarkable; respectable; striking; substantial; tall; vast colossal; elephantine; enormous; enormously; gargantuan; giant; gigantic; huge; immense; immensely; jumbo; stupendous; to a huge extent; vast
flink big; considerable; conspicuous; enormous; great; large; notable; remarkable; respectable; striking; substantial; tall; vast firm; forceful; glorious; haughty; hefty; lofty; morally strong; muscular; powerful; powerfully built; proud; robust; solid; standing-on; staunch; stiff; stout; strapping; strong; sturdy; tough; vigorous; well built
fors big; considerable; conspicuous; enormous; great; large; notable; remarkable; respectable; striking; substantial; tall; vast big; burly; heavily built; heavyset; hefty; massive; powerfully built; robust; stout; sturdy
frappant conspicuous; distinct; explicit; notable; obvious; outstanding; pronounced; remarkable; striking; unmistakable
opmerkelijk conspicuous; distinct; explicit; notable; obvious; outstanding; pronounced; remarkable; striking; unmistakable
opmerkenswaardig conspicuous; distinct; explicit; notable; obvious; outstanding; pronounced; remarkable; striking; unmistakable
opvallend conspicuous; distinct; explicit; notable; obvious; outstanding; pronounced; remarkable; striking; unmistakable leaps out at you; obvious; outstanding; prominent; sticks out
saillant conspicuous; distinct; explicit; notable; obvious; outstanding; pronounced; remarkable; striking; unmistakable
treffend conspicuous; distinct; explicit; notable; obvious; outstanding; pronounced; remarkable; striking; unmistakable apposite; apt
- noteworthy; singular
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
flink game
- distinctive; notable; striking
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
in het oog lopend conspicuous; distinct; explicit; notable; obvious; outstanding; pronounced; remarkable; striking; unmistakable
in het oog springend conspicuous; distinct; explicit; notable; obvious; outstanding; pronounced; remarkable; striking; unmistakable

Verwante woorden van "remarkable":


Synoniemen voor "remarkable":


Verwante definities voor "remarkable":

 1. unusual or striking1
  • a remarkable sight1
 2. worthy of notice1
  • a remarkable achievement1

Wiktionary: remarkable

remarkable
adjective
 1. worthy of being remarked

Cross Translation:
FromToVia
remarkable merkwaardig; opmerkelijk; op de voorgrond tredend; prominent; uitstekend; vooruitstekend remarquable — Qui mériter d’être remarqué ; qui attirer l’attention.
remarkable bijtend; doordringend; fel; guur; schel; scherp; schril; snerpend; merkwaardig; opmerkelijk; op de voorgrond tredend; prominent; uitstekend; vooruitstekend saillant — Qui avancer, qui sortir en dehors.

remarkable vorm van remark:

remark [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the remark (comment; observation)
  de opmerking; de aanmerking; de bemerking
 2. the remark (criticism; comment)
  de commentaar; de kritiek; de opmerking; de aanmerking
 3. the remark (ellipse; comment)
  de ellips; de uitlating
  • ellips [de ~] zelfstandig naamwoord
  • uitlating [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
 4. the remark (expression of opinion; statement; declaration; )
  de meningsuiting; de uitlating

Vertaal Matrix voor remark:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanmerking comment; criticism; observation; remark
bemerking comment; observation; remark
commentaar comment; criticism; remark
ellips comment; ellipse; remark
kritiek comment; criticism; remark critique; discussion; review
meningsuiting comment; declaration; expression of opinion; letting out; remark; statement; utterance idea; judgement; opinion; view
opmerking comment; criticism; observation; remark comment
uitlating comment; declaration; ellipse; expression of opinion; letting out; remark; statement; utterance
- comment; input
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- comment; mention; note; notice; observe; point out
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
kritiek awkward; critical; delicate; hard; painful; perilous; precarious; review; touchy; worrisome
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
commentaar comment
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- interjection; observe

Verwante woorden van "remark":


Synoniemen voor "remark":


Verwante definities voor "remark":

 1. explicit notice1
  • it passed without remark1
 2. a statement that expresses a personal opinion or belief or adds information1
 3. make mention of1
 4. make or write a comment on1

Wiktionary: remark

remark
noun
 1. -
verb
 1. -
remark
noun
 1. het aanmerken
 2. een uiting van gedachten of waarnemingen
verb
 1. een waarneming of opinie meedelen aan anderen, met een zekere nadruk

Cross Translation:
FromToVia
remark notitie; aantekening Anmerkungallgemein: (schriftlich oder mündlich) eine zusätzlich geben Information
remark merken; bemerken; opmerken; bespeuren; in de smiezen krijgen; in het oog krijgen; ontwaren apercevoir — Remarquer une chose qui avait échappé d’abord.
remark opmerking; waarneming; inachtneming; naleving; observatie observationaction d’observer ce qui prescrire par quelque loi ou ce que l’on promettre à quelqu’un.
remark opmerking remarqueaction de remarquer ou d’observer.
remark een sein geven; seinen; opmerken; opmerkzaam maken; signaleren; attenderen; attent maken; een wenk geven signalerappeler ou attirer l’attention de quelqu’un sur une personne ou sur une chose.
remark opmerken; opmerkzaam maken; signaleren; goed doen uitkomen; met nadruk zeggen; nadruk leggen op; accentueren; beklemtonen; de klemtoon leggen op soulignertirer une ligne sous un mot, ou sous plusieurs mots.

Verwante vertalingen van remarkable