Frans

Uitgebreide vertaling voor tomber (Frans) in het Nederlands

tomber:

tomber werkwoord (tombe, tombes, tombons, tombez, )

 1. tomber (se casser la gueule; échouer; faire la culbute; )
  vallen; op zijn bek gaan; ten val komen; onderuitgaan
  • vallen werkwoord (val, valt, viel, vielen, gevallen)
  • op zijn bek gaan werkwoord
  • ten val komen werkwoord (kom ten val, komt ten val, kwam ten val, kwamen ten val, ten val gekomen)
  • onderuitgaan werkwoord (ga onderuit, gaat onderuit, ging onderuit, gingen onderuit, onderuit gegaan)
 2. tomber (culbuter; dégringoler; basculer)
  vallen; flikkeren; tuimelen; kiepen; kieperen; kelderen
  • vallen werkwoord (val, valt, viel, vielen, gevallen)
  • flikkeren werkwoord (flikker, flikkert, flikkerde, flikkerden, geflikkerd)
  • tuimelen werkwoord (tuimel, tuimelt, tuimelde, tuimelden, getuimeld)
  • kiepen werkwoord (kiep, kiept, kiepte, kiepten, gekiept)
  • kieperen werkwoord (kieper, kiepert, kieperde, kieperden, gekieperd)
  • kelderen werkwoord (kelder, keldert, kelderde, kelderden, gekelderd)
 3. tomber (chuter; tomber de)
  vallen; naar beneden vallen; omlaagvallen
 4. tomber (retomber; être accroché; incliner)
  afhangen; hangen
  • afhangen werkwoord (hang af, hangt af, hing af, hingen af, afgehangen)
  • hangen werkwoord (hang, hangt, hing, hingen, gehangen)
 5. tomber (tomber en bas; rouler à terre; s'effondrer; s'écrouler; s'écraser)
  vallen; omlaagstorten
  • vallen werkwoord (val, valt, viel, vielen, gevallen)
  • omlaagstorten werkwoord (stort omlaag, stortte omlaag, stortten omlaag, omlaaggestort)
 6. tomber (baisser; diminuer; couler; )
  zakken; kelderen
  • zakken werkwoord (zak, zakt, zakte, zakten, gezakt)
  • kelderen werkwoord (kelder, keldert, kelderde, kelderden, gekelderd)
 7. tomber (s'écraser; faire une rechute)
  neerstorten; naar beneden storten
 8. tomber (précipiter; écraser; s'écraser)
  neerstorten; doen neerstorten
 9. tomber (arriver dans; se retrouver; aterrir dans; )
  landen; terechtkomen; neerkomen; op de grond komen
  • landen werkwoord (land, landt, landde, landden, geland)
  • terechtkomen werkwoord (kom terecht, komt terecht, kwam terecht, kwamen terecht, terechtgekomen)
  • neerkomen werkwoord (kom neer, komt neer, kwam neer, kwamen neer, neergekomen)
  • op de grond komen werkwoord
 10. tomber (culbuter; renverser; basculer; dégringoler; faire la culbute)
  duikelen; buitelen
  • duikelen werkwoord (duikel, duikelt, duikelde, duikelden, geduikeld)
  • buitelen werkwoord (buitel, buitelt, buitelde, buitelden, gebuiteld)
 11. tomber (basculer; culbuter; tomber par terre)
  omvallen; omrollen; omvervallen
  • omvallen werkwoord (val om, valt om, viel om, vielen om, omgevallen)
  • omrollen werkwoord (rol om, rolt om, rolde om, rolden om, omgerold)
  • omvervallen werkwoord
 12. tomber (descendre pour atterrir; atterrir; glisser)
  afdalen; landen; neerdalen; neerkomen; naar beneden komen; naar beneden dalen; omlaagkomen
  • afdalen werkwoord (daal af, daalt af, daalde af, daalden af, afgedaald)
  • landen werkwoord (land, landt, landde, landden, geland)
  • neerdalen werkwoord (daal neer, daalt neer, daalde neer, daalden neer, neergedaald)
  • neerkomen werkwoord (kom neer, komt neer, kwam neer, kwamen neer, neergekomen)
  • naar beneden komen werkwoord
  • naar beneden dalen werkwoord
  • omlaagkomen werkwoord (kom omlaag, komt omlaag, kwam omlaag, kwamen omlaag, omlaaggekomen)
 13. tomber (tomber de)
  eraf vallen
  • eraf vallen werkwoord (val eraf, valt eraf, viel eraf, vielen eraf, eraf gevallen)
 14. tomber

Conjugations for tomber:

Présent
 1. tombe
 2. tombes
 3. tombe
 4. tombons
 5. tombez
 6. tombent
imparfait
 1. tombais
 2. tombais
 3. tombait
 4. tombions
 5. tombiez
 6. tombaient
passé simple
 1. tombai
 2. tombas
 3. tomba
 4. tombâmes
 5. tombâtes
 6. tombèrent
futur simple
 1. tomberai
 2. tomberas
 3. tombera
 4. tomberons
 5. tomberez
 6. tomberont
subjonctif présent
 1. que je tombe
 2. que tu tombes
 3. qu'il tombe
 4. que nous tombions
 5. que vous tombiez
 6. qu'ils tombent
conditionnel présent
 1. tomberais
 2. tomberais
 3. tomberait
 4. tomberions
 5. tomberiez
 6. tomberaient
passé composé
 1. suis tombé
 2. es tombé
 3. est tombé
 4. sommes tombés
 5. êtes tombés
 6. sont tombés
divers
 1. tombe!
 2. tombez!
 3. tombons!
 4. tombé
 5. tombant
1. je, 2. tu, 3. il/elle/on, 4. nous, 5. vous, 6. ils/elles

Vertaal Matrix voor tomber:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afdalen descente
flikkeren étincellement
hangen pendre
kelderen abaissement; chute
landen nations; pays
neerstorten déversement
onderuitgaan bévue
terechtkomen arrivée à bon port; arrivée à destination; arrivée à l'endroit voulu; atterrissage; descente
tuimelen chute; culbute; tombée
vallen chute; culbute; tombée
zakken poches; sacs à main
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afdalen atterrir; descendre pour atterrir; glisser; tomber descendre; glisser à terre
afhangen incliner; retomber; tomber; être accroché
buitelen basculer; culbuter; dégringoler; faire la culbute; renverser; tomber
doen neerstorten précipiter; s'écraser; tomber; écraser
duikelen basculer; culbuter; dégringoler; faire la culbute; renverser; tomber
eraf vallen tomber; tomber de tomber de
flikkeren basculer; culbuter; dégringoler; tomber briller; flamber; jeter des flambes; osciller; resplendir; trembloter; vaciller; étinceler
hangen incliner; retomber; tomber; être accroché flotter; planer; voler
kelderen baisser; basculer; couler; culbuter; diminuer; décroître; dégringoler; s'affaisser; s'effoncer; s'écrouler; se plonger; sombrer; tomber se deprécier
kiepen basculer; culbuter; dégringoler; tomber basculer; chavirer; mettre sur le côté; plonger; renverser; retourner; tremper
kieperen basculer; culbuter; dégringoler; tomber
landen arriver dans; aterrir dans; atterrir; descendre; descendre pour atterrir; glisser; se poser; se poser à terre; se retrouver; tomber; échouer arriver à l'aéroport; atterrir
naar beneden dalen atterrir; descendre pour atterrir; glisser; tomber
naar beneden donderen tomber
naar beneden komen atterrir; descendre pour atterrir; glisser; tomber
naar beneden storten faire une rechute; s'écraser; tomber
naar beneden vallen chuter; tomber; tomber de
neerdalen atterrir; descendre pour atterrir; glisser; tomber
neerkomen arriver dans; aterrir dans; atterrir; descendre; descendre pour atterrir; glisser; se poser; se poser à terre; se retrouver; tomber; échouer
neerstorten faire une rechute; précipiter; s'écraser; tomber; écraser
omlaagkomen atterrir; descendre pour atterrir; glisser; tomber
omlaagstorten rouler à terre; s'effondrer; s'écraser; s'écrouler; tomber; tomber en bas
omlaagvallen chuter; tomber; tomber de
omrollen basculer; culbuter; tomber; tomber par terre faire tourner; inverser
omvallen basculer; culbuter; tomber; tomber par terre
omvervallen basculer; culbuter; tomber; tomber par terre
onderuitgaan basculer; faire la culbute; ne pas réussir; rater; renverser; se casser la gueule; tomber; tomber à terre; trébucher; échouer; être un flop déraper; faire un vol plané; glisser; trébucher
op de grond komen arriver dans; aterrir dans; descendre; se poser; se poser à terre; se retrouver; tomber; échouer
op zijn bek gaan basculer; faire la culbute; ne pas réussir; rater; renverser; se casser la gueule; tomber; tomber à terre; trébucher; échouer; être un flop
ten val komen basculer; faire la culbute; ne pas réussir; rater; renverser; se casser la gueule; tomber; tomber à terre; trébucher; échouer; être un flop
terechtkomen arriver dans; aterrir dans; descendre; se poser; se poser à terre; se retrouver; tomber; échouer aborder; aboutir à; arriver; arriver à; atteindre; atterrir; se retrouver; tomber dans
tuimelen basculer; culbuter; dégringoler; tomber
vallen basculer; chuter; culbuter; dégringoler; faire la culbute; ne pas réussir; rater; renverser; rouler à terre; s'effondrer; s'écraser; s'écrouler; se casser la gueule; tomber; tomber de; tomber en bas; tomber à terre; trébucher; échouer; être un flop abdiquer; agoniser; crever; décéder; mourir; partir; périr; s'effrondrer; s'écrouler; trépasser; être tué
zakken baisser; couler; diminuer; décroître; s'affaisser; s'effoncer; s'écrouler; se plonger; sombrer; tomber

Synoniemen voor "tomber":


Wiktionary: tomber

tomber
verb
 1. Être entraîné de haut en bas par son poids
 2. Être entraîner en bas par son poids.
tomber
verb
 1. vrijelijk onder invloed van de zwaartekracht naar de aarde bewegen

Cross Translation:
FromToVia
tomber vallen drop — to fall
tomber vallen fall — move to a lower position under the effect of gravity
tomber flauw vallen keel over — to collapse in a faint
tomber vallen falleneinnehmen werden
tomber vallen fallensterben durch Gewalteinwirkung im Krieg
tomber vallen fallenunkontrolliert von oben nach unten bewegen (durch die Gravitation)
tomber kieperen; tuimelen; duikelen purzeln — mit dem Kopf voraus hinfallen

Verwante vertalingen van tomber