Nederlands

Uitgebreide vertaling voor toegevoegd (Nederlands) in het Duits

toegevoegd:

toegevoegd bijvoeglijk naamwoord

 1. toegevoegd (extra)
  extra; beigefügt; beigeordnet

Vertaal Matrix voor toegevoegd:

BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
beigefügt extra; toegevoegd bijgaand; bijgesloten; bijgevoegd; inliggend
beigeordnet extra; toegevoegd
extra extra; toegevoegd expres; met opzet; moedwillig; opzettelijk; voorbedacht

Verwante woorden van "toegevoegd":

 • toegevoegde

Wiktionary: toegevoegd


Cross Translation:
FromToVia
toegevoegd begleitend; zusätzlich; nebensächlich accessory — having a supplementary function

toevoegen:

toevoegen werkwoord (voeg toe, voegt toe, voegde toe, voegden toe, toegevoegd)

 1. toevoegen (erbij optellen; erbij tellen)
  hinzufügen; beifügen; hinzuzählen; mitzählen; mitrechnen
  • hinzufügen werkwoord (füge hinzu, fügst hinzu, fügt hinzu, fügte hinzu, fügtet hinzu, hinzugefügt)
  • beifügen werkwoord (füge bei, fügst bei, fügt bei, fügte bei, fügtet bei, beigefügt)
  • hinzuzählen werkwoord (zähle hinzu, zählst hinzu, zählt hinzu, zählte hinzu, zähltet hinzu, hinzugezählt)
  • mitzählen werkwoord (zähle mit, zählst mit, zählt mit, zählte mit, zähltet mit, mitgezählt)
  • mitrechnen werkwoord (rechne mit, rechnest mit, rechnet mit, rechnete mit, rechnetet mit, mitgerechnet)
 2. toevoegen (completeren; aanvullen; voltallig maken)
  komplettieren; vervollständigen
  • komplettieren werkwoord (komplettiere, komplettierst, komplettiert, komplettierte, komplettiertet, komplettiert)
  • vervollständigen werkwoord (vervollständige, vervollständigst, vervollständigt, vervollständigte, vervollständigtet, vervollständigt)
 3. toevoegen (bijdoen; bijsluiten; bijvoegen; erbij voegen)
  zufügen; beifügen; hinzufügen; zulegen; beilegen; beimischen; anfügen; beigeben; hinzulegen; zugeben; beisetzen; hinzumengen; hineintun; hinzumischen
  • zufügen werkwoord (füge zu, fügst zu, fügt zu, fügte zu, fügtet zu, zugefügt)
  • beifügen werkwoord (füge bei, fügst bei, fügt bei, fügte bei, fügtet bei, beigefügt)
  • hinzufügen werkwoord (füge hinzu, fügst hinzu, fügt hinzu, fügte hinzu, fügtet hinzu, hinzugefügt)
  • zulegen werkwoord (lege zu, legst zu, legt zu, legte zu, legtet zu, zugelegt)
  • beilegen werkwoord (lege bei, legst bei, legt bei, legte bei, legtet bei, beigelegt)
  • beimischen werkwoord (mische bei, mischt bei, mischte bei, mischtet bei, beigemischt)
  • anfügen werkwoord (füge an, fügst an, fügt an, fügte an, fügtet an, angefügt)
  • beigeben werkwoord (gebe bei, gibst bei, gibt bei, gab bei, gabt bei, beigegeben)
  • hinzulegen werkwoord (lege hinzu, legst hinzu, legt hinzu, legte hinzu, legtet hinzu, hinzugelegt)
  • zugeben werkwoord (gebe zu, gibst zu, gibt zu, gab zu, gabt zu, zugegeben)
  • beisetzen werkwoord (setze bei, setzt bei, setzte bei, setztet bei, beigesetzt)
  • hinzumengen werkwoord (menge hinzu, mengst hinzu, mengt hinzu, mengte hinzu, mengtet hinzu, hinzugemengt)
  • hineintun werkwoord (tue hinein, tust hinein, tut hinein, tat hinein, tatet hinein, hineingetan)
  • hinzumischen werkwoord (mische hinzu, mischst hinzu, mischt hinzu, mischte hinzu, mischtet hinzu, hinzugemischt)
 4. toevoegen (bijsluiten; bijvoegen; insluiten)
  einschließen; beifügen; schließen; enthalten; beilegen; hinzufügen; erfassen; umziehen; bestreichen; anfügen; umfassen; beschränken; einhegen; verkapseln; einschränken; einsperren; blockieren; eindämmen; einkreisen; umschließen; einpferchen; eindeichen; einsäumen; einkapseln
  • einschließen werkwoord (schließe ein, schließest ein, schließt ein, schloß ein, schloßet ein, eingeschlossen)
  • beifügen werkwoord (füge bei, fügst bei, fügt bei, fügte bei, fügtet bei, beigefügt)
  • schließen werkwoord (schließe, schließest, schließt, schloß, schloßt, geschlossen)
  • enthalten werkwoord (enthalte, enthältest, enthält, enthielt, enthieltet, enthalten)
  • beilegen werkwoord (lege bei, legst bei, legt bei, legte bei, legtet bei, beigelegt)
  • hinzufügen werkwoord (füge hinzu, fügst hinzu, fügt hinzu, fügte hinzu, fügtet hinzu, hinzugefügt)
  • erfassen werkwoord (erfaße, erfaßt, erfaßte, erfaßtet, erfaßt)
  • umziehen werkwoord (ziehe um, ziehst um, zieht um, zog um, zogt um, umgezogen)
  • bestreichen werkwoord (bestreiche, bestreichst, bestreicht, bestrich, bestricht, bestrichen)
  • anfügen werkwoord (füge an, fügst an, fügt an, fügte an, fügtet an, angefügt)
  • umfassen werkwoord (umfasse, umfasst, umfasste, umfasstet, umfaßt)
  • beschränken werkwoord (beschränke, beschränkst, beschränkt, beschränkte, beschränktet, beschränkt)
  • einhegen werkwoord (hege ein, hegst ein, hegt ein, hegte ein, hegtet ein, eingehegt)
  • verkapseln werkwoord (verkapsele, verkapselst, verkapselt, verkapselte, verkapseltet, verkapselt)
  • einschränken werkwoord (schränke ein, schränkst ein, schränkt ein, schränkte ein, schränktet ein, eingeschränkt)
  • einsperren werkwoord (sperre ein, sperrst ein, sperrt ein, sperrte ein, sperrtet ein, eingesperrt)
  • blockieren werkwoord (blockiere, blockierst, blockiert, blockierte, blockiertet, blockiert)
  • eindämmen werkwoord (dämme ein, dämmst ein, dämmt ein, dämmte ein, dämmtet ein, eingedämmt)
  • einkreisen werkwoord (kreise ein, kreisst ein, kreist ein, kreiste ein, kreistet ein, eingekreist)
  • umschließen werkwoord (schließe um, schließt um, schloß um, schloßt um, umgeschlossen)
  • einpferchen werkwoord (pferche ein, pferchst ein, pfercht ein, pferchte ein, pferchtet ein, eingepfercht)
  • eindeichen werkwoord (deiche ein, deichst ein, deicht ein, deichte ein, deichtet ein, eingedeicht)
  • einsäumen werkwoord (säume ein, säumst ein, säumt ein, säumte ein, säumtet ein, eingesäumt)
  • einkapseln werkwoord (kapsele ein, kapselst ein, kapselt ein, kapselte ein, kapseltet ein, eingekapselt)
 5. toevoegen (erbij doen; voegen)
  zufügen; beifügen
  • zufügen werkwoord (füge zu, fügst zu, fügt zu, fügte zu, fügtet zu, zugefügt)
  • beifügen werkwoord (füge bei, fügst bei, fügt bei, fügte bei, fügtet bei, beigefügt)
 6. toevoegen (bijvoegen)
  anfügen
  • anfügen werkwoord (füge an, fügst an, fügt an, fügte an, fügtet an, angefügt)
 7. toevoegen
  hinzufügen
  • hinzufügen werkwoord (füge hinzu, fügst hinzu, fügt hinzu, fügte hinzu, fügtet hinzu, hinzugefügt)

Conjugations for toevoegen:

o.t.t.
 1. voeg toe
 2. voegt toe
 3. voegt toe
 4. voegen toe
 5. voegen toe
 6. voegen toe
o.v.t.
 1. voegde toe
 2. voegde toe
 3. voegde toe
 4. voegden toe
 5. voegden toe
 6. voegden toe
v.t.t.
 1. heb toegevoegd
 2. hebt toegevoegd
 3. heeft toegevoegd
 4. hebben toegevoegd
 5. hebben toegevoegd
 6. hebben toegevoegd
v.v.t.
 1. had toegevoegd
 2. had toegevoegd
 3. had toegevoegd
 4. hadden toegevoegd
 5. hadden toegevoegd
 6. hadden toegevoegd
o.t.t.t.
 1. zal toevoegen
 2. zult toevoegen
 3. zal toevoegen
 4. zullen toevoegen
 5. zullen toevoegen
 6. zullen toevoegen
o.v.t.t.
 1. zou toevoegen
 2. zou toevoegen
 3. zou toevoegen
 4. zouden toevoegen
 5. zouden toevoegen
 6. zouden toevoegen
en verder
 1. ben toegevoegd
 2. bent toegevoegd
 3. is toegevoegd
 4. zijn toegevoegd
 5. zijn toegevoegd
 6. zijn toegevoegd
diversen
 1. voeg toe!
 2. voegt toe!
 3. toegevoegd
 4. toevoegend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

toevoegen [znw.] zelfstandig naamwoord

 1. toevoegen (bijvoegen)
  Anfügen; Aneinanderreihen

Vertaal Matrix voor toevoegen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
Aneinanderreihen bijvoegen; toevoegen aaneenschakelen
Anfügen bijvoegen; toevoegen aanhechten; vasthechten
anfügen aanvoegen
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
anfügen bijdoen; bijsluiten; bijvoegen; erbij voegen; insluiten; toevoegen aan mengsel toevoegen; bijmengen; bijrekenen; bijtellen; erbij tellen; optellen
beifügen bijdoen; bijsluiten; bijvoegen; erbij doen; erbij optellen; erbij tellen; erbij voegen; insluiten; toevoegen; voegen aan mengsel toevoegen; aansluiten; bijmengen; bijrekenen; bijtellen; bijvoegen; erbij tellen; optellen
beigeben bijdoen; bijsluiten; bijvoegen; erbij voegen; toevoegen aan mengsel toevoegen; bijmengen; bijrekenen; bijtellen; erbij tellen; optellen
beilegen bijdoen; bijsluiten; bijvoegen; erbij voegen; insluiten; toevoegen afdoen; afhandelen; beslechten; bijbetalen; bijleggen; bijrekenen; bijtellen; erbij tellen; goedmaken; kwijten; optellen; ruzie afsluiten; schikken; twist uit de weg ruimen; verzoenen; vrede sluiten
beimischen bijdoen; bijsluiten; bijvoegen; erbij voegen; toevoegen aan mengsel toevoegen; bijmengen
beisetzen bijdoen; bijsluiten; bijvoegen; erbij voegen; toevoegen begraven; deponeren; leggen; neerleggen; neerzetten; plaatsen; stationeren; ter aarde bestellen; zetten
beschränken bijsluiten; bijvoegen; insluiten; toevoegen afgrenzen; afnemen; begrenzen; beknotten; beperken; inkorten; inkrimpen; inperken; korter maken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; van grenzen voorzien; verkorten; verlagen; verminderen
bestreichen bijsluiten; bijvoegen; insluiten; toevoegen
blockieren bijsluiten; bijvoegen; insluiten; toevoegen barricaderen; belemmeren; beletten; blokkeren; verhinderen; versperren; voorkomen; voorkómen
eindeichen bijsluiten; bijvoegen; insluiten; toevoegen bedijken; indammen; indijken
eindämmen bijsluiten; bijvoegen; insluiten; toevoegen afgrenzen; bedijken; begrenzen; beknotten; beperken; indammen; indijken; inperken; van grenzen voorzien
einhegen bijsluiten; bijvoegen; insluiten; toevoegen afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; insluiten; omheinen; omlijnen; omsingelen; omsluiten
einkapseln bijsluiten; bijvoegen; insluiten; toevoegen omtrekken
einkreisen bijsluiten; bijvoegen; insluiten; toevoegen draaien om; een cirkel tekenen om; insluiten; met gespannen voorwerp omsluiten; omcirkelen; omsingelen; omsluiten; omspannen; omtrekken; overspannen
einpferchen bijsluiten; bijvoegen; insluiten; toevoegen detineren; gevangen zetten; gevangenhouden; in hechtenis houden; insluiten; interneren; isoleren; kooien; omsingelen; omsluiten; opsluiten; vasthouden
einschließen bijsluiten; bijvoegen; insluiten; toevoegen detineren; erbij rekenen; gevangen zetten; gevangenhouden; in de cel zetten; in hechtenis houden; inleggen; inpassen; insluiten; interneren; invoegen; isoleren; meerekenen; meetellen; omgeven; omringen; omsingelen; omsluiten; opsluiten; passen in; tussenleggen; vasthouden; vastzetten
einschränken bijsluiten; bijvoegen; insluiten; toevoegen afgrenzen; afnemen; begrenzen; beknotten; beperken; besparen; bezuinigen; geld besparen; indammen; inkapselen; inkorten; inkrimpen; inperken; korten; korter maken; krimpen; limiteren; matigen; minder gebruiken; minder worden; minderen; reduceren; slinken; terugdraaien; terugschroeven; van grenzen voorzien; verkorten; verlagen; verminderen
einsperren bijsluiten; bijvoegen; insluiten; toevoegen aanhouden; arresteren; detineren; gevangen zetten; gevangenhouden; gevangennemen; in de cel zetten; in hechtenis houden; in hechtenis nemen; inrekenen; interneren; isoleren; kooien; oppakken; opsluiten; schutten; vasthouden; vastzetten; vatten
einsäumen bijsluiten; bijvoegen; insluiten; toevoegen afzetten; beknotten; beperken; insluiten; omkaderen; omranden; omsingelen; omsluiten
enthalten bijsluiten; bijvoegen; insluiten; toevoegen abstineren; afslaan; afwijzen; afwimpelen; bedanken; behelzen; bevatten; hongerstaken; inhouden; omtrekken; onthouden; opnemen; opslaan; vasten
erfassen bijsluiten; bijvoegen; insluiten; toevoegen aanhouden; arresteren; betrappen; gevangennemen; grijpen; iets bemachtigen; indexeren; inrekenen; klauwen; nemen; nuttigen; obsederen; omtrekken; oppakken; pakken; registreren; snappen; te pakken krijgen; van indexnummers voorzien; vangen; vatten; verkrijgen; verschalken; verstaan; verstrikken
hineintun bijdoen; bijsluiten; bijvoegen; erbij voegen; toevoegen aan mengsel toevoegen; bijmengen; doen in; inbrengen; indoen; instoppen
hinzufügen bijdoen; bijsluiten; bijvoegen; erbij optellen; erbij tellen; erbij voegen; insluiten; toevoegen aan mengsel toevoegen; bijmengen; bijrekenen; bijtellen; erbij tellen; optellen
hinzulegen bijdoen; bijsluiten; bijvoegen; erbij voegen; toevoegen aan mengsel toevoegen; bijbetalen; bijleggen; bijmengen
hinzumengen bijdoen; bijsluiten; bijvoegen; erbij voegen; toevoegen aan mengsel toevoegen; bijmengen
hinzumischen bijdoen; bijsluiten; bijvoegen; erbij voegen; toevoegen aan mengsel toevoegen; bijmengen
hinzuzählen erbij optellen; erbij tellen; toevoegen bijrekenen; bijtellen; erbij rekenen; erbij tellen; meerekenen; meetellen; optellen
komplettieren aanvullen; completeren; toevoegen; voltallig maken afmaken; afronden; compleet maken; completeren; laatste gedeelte afmaken; perfectioneren; vervolledigen; vervolmaken; volledig maken; voltooien
mitrechnen erbij optellen; erbij tellen; toevoegen erbij rekenen; meeberekenen; meerekenen; meetellen
mitzählen erbij optellen; erbij tellen; toevoegen erbij rekenen; meerekenen; meetellen
schließen bijsluiten; bijvoegen; insluiten; toevoegen afbetalen; afgrendelen; afleiden; afrekenen; afsluiten; beslissen; besluiten; beëindigen; borgen; breeuwen; deduceren; dicht maken; dichtdoen; dichtdraaien; dichten; dichtgaan; dichtknopen; dichtmaken; dichtstoppen; dichtvallen; een einde maken aan; eindigen; gaten stoppen; grendelen; locken; op slot doen; op slot zetten; ophouden; sluiten; stoppen; toedoen; toemaken; toetrekken; toevallen; vereffenen; vergrendelen; verrekenen; verwijderen; zich sluiten
umfassen bijsluiten; bijvoegen; insluiten; toevoegen insluiten; met handen omvatten; omsingelen; omsluiten; omspannen; omtrekken; omvatten
umschließen bijsluiten; bijvoegen; insluiten; toevoegen insluiten; met handen omvatten; omgeven; omringen; omsingelen; omsluiten; omspannen; omtrekken; verpakken
umziehen bijsluiten; bijvoegen; insluiten; toevoegen andere kleren aantrekken; omkleden; omtrekken; verhuizen; verkassen; verkleden
verkapseln bijsluiten; bijvoegen; insluiten; toevoegen
vervollständigen aanvullen; completeren; toevoegen; voltallig maken afmaken; afronden; compleet maken; completeren; laatste gedeelte afmaken; perfectioneren; vervolledigen; vervolmaken; volledig maken; voltooien
zufügen bijdoen; bijsluiten; bijvoegen; erbij doen; erbij voegen; toevoegen; voegen aan mengsel toevoegen; bijmengen; toebrengen
zugeben bijdoen; bijsluiten; bijvoegen; erbij voegen; toevoegen als waar erkennen; erkennen; goed vinden; toegeven; toestaan; toestemmen; zich over geven; zwichten
zulegen bijdoen; bijsluiten; bijvoegen; erbij voegen; toevoegen

Antoniemen van "toevoegen":


Verwante definities voor "toevoegen":

 1. erbij doen1
  • je moet er een beetje suiker aan toevoegen1

Wiktionary: toevoegen

toevoegen
verb
 1. tot vermeerdering bijvoegen
toevoegen
verb
 1. etwas ergänzend sagen
 2. mit Dativ: einen Zusatz zu etwas geben

Cross Translation:
FromToVia
toevoegen hinzufügen add — to make an addition
toevoegen beifügen; hinzufügen append — To add, as an accessory
toevoegen addieren; beifügen; zufügen; hinzutun; zugeben; anfügen; hinzufügen; beilegen; ergänzen; hinzusetzen adjoindre — À trier
toevoegen dazusagen; addieren; beifügen; zufügen; hinzutun; zugeben; anfügen; hinzufügen; beilegen; ergänzen; hinzusetzen ajoutermettre en plus.
toevoegen verbinden; verknüpfen; fügen; gesellen; vereinigen; addieren; beifügen; zufügen; hinzutun; zugeben; anfügen; hinzufügen; beilegen; ergänzen; hinzusetzen joindreapprocher deux choses l’une contre l’autre, en sorte qu’elles se toucher ou qu’elles se tenir.