Recente nederlandse Woorden:

doof doofheid draagkracht tijdig lenig lenigen bijhouden gestreel bloemkool uitdagen uitdagend wanbetaler wanbetalers taal goot zelfstandig zelfstandige vanzelfsprekend boswachter test testen overig beste medeklinker daarbij rij opdrachtgever beslaan smullen onbeschoft voorletter voorletters onbeleefd schakel schakelen donderslag slagen geslaagd prachtig dweilen dweil afzuigkap verdelen verdeeld zusje schikken standpunt sire specialist favoriet irritant klant klanten Klanten cactus cactussen kiezen kies Kiezen reis reizen rei gokken gok pauze zes verstandig werktijden werktijd Werktijden grenen interessant omdat gekozen voornamelijk verkopen winkel winkelen genetisch heel helen naam Naam overal team Team vestigen gevestigd koe binnen bedrijf bedrijven Bedrijf aanwijzing aanwijzingen knorren knor ervaring wonen winnen gewonnen leuk opmerkzaam zuurzak offerte kunnen vijftig trekker datum aanbieding openen open openingstijden openingstijd friet rechthoekig vormen vorm verstoren beslag verdeling bezetting bannen banden pakken pak banen incalculeren room aanvoeren aanvaren aanrukken zelfs eten bericht berichten levertijd rozijn flikker flikkeren opgeven beperking vegetariër turnen goedkeuren moeten aftekenen uitnodiging tegenzin amenderen accorderen dubbelzinnig enigszins garde wegwerpartikel commentaar piek punt top toppen OTP prikkelen prikkelend bij over op deerne duiden rondom vestiging verbeelden verhelpen Nederland Nederlands bezielen influisteren vermogen gemiddelde levensbehoefte verlangen gelukkig terecht innemen onoverzichtelijk uitlaten uitlaat inzicht inlaten inlaat overzicht Overzicht schelp progressie halsketting ketting terzijde foutloos kaasplank kopen kop

Recente engelse Woorden:

scholarship realize sprayer play Play Mr Mr. idiom porridge fart wolf AVI uncle actress dimwit cornet couch self myself didactics assignment assignments test pea Scandinavian chicanery pepper daughter daughters stool capsicum lodge demonstrate expose frog eczema placeholder henceforth ISO danger lattice suspend sock socks tribunal deputise deputize dependable term sad until unique travel intelligence operationalize equity rule rules Reports inconvenience inconvenienced strain oaf glass Seychelles learn CERO desert recompense devour snack scowl vehicle complete completion least point beautify friend voracious respectful berry summon loose-tongued stalk stalker easy-going facility impediment team Team reload mare tumble sincerity lose lost lustrum dominion heretofore hitherto Tuesday gold batter disturb sense tyres subtitle subtitles sin hello hello! armour safeguard ratify dolt somewhat find found punt top gnat OTP metre choose gamba inhumation feasible honky bathroom define fleur-de-luce food darn darned adjust adjustment previous delicious rinderpest pudding telepathy segregation hum laurel after draw drawing emaciate emaciating lady-love ladylove reason attentive rima besides garbage will-be lion variant money story manufacture cabinet feature attic sketch lubricate lubricated emphasise rebut turn turned regular inventorise spring SMS NIS shock shocked shake solitude mammal tram PDF liability bulge bulging retort tapir take taken kickoff pronunciation comprehend canoe bracelet mess topic episode