Recente nederlandse Woorden:

woonplaats negeren begrensd beter beteren hotel uitspraak management gemakzuchtig bemoeilijken student overzicht Overzicht benaderen geleidelijk verzamelen verzameld integendeel optillen ophouden blozen wegvallen beetje weghalen stelselmatig aangenaam samenvatting direct wet wetten ondertitel ondertitelen aankomen toekomen vlot vlotten makkelijk tijdschema meenemen jammer jammeren stagiair bepalen schrijven prutser uitbetalen zwager dun dunnen DUN zandkasteel aantijging ijswater houden volharding volhouden koster verleiding grootheidswaanzin participant schoothondje gier gieren important stoffer stoffers president comité rapport beïnvloeden gemeente gemeente- grondwet ongemeen ree uitverkocht uitverkopen afkeer afkeren praten praat platteland bosbes bezinken dekbed dekbedden kneedbaar roomboter verschroeien lam afronden verpletteren daartegenover bezig bezigheid veranda uitschenken ver schenken komma herfst menselijk weefsel heen voorwerp voorwerpen suikerstroop röntgenstralen pijpen pijp domoor cadeau verkleden verkleed afdeling dood doden lethargie justitie vervelen snel snellen kommerlijk gratis Nederland soms som gedoe attitude tussentijds neet vlo sfeervol leuk nijpen later tang voorkomen voornaamwoord opvoedkundig pianostemmer Sex trofee meerdere gereedschap brassen weetgierig sjansen kier hersenbreker beboteren arm sinterklaas volgen geborgenheid songtekst betekenis schol kraken krak stookolie veel velen hoofd hoofden kampioen uitzending horen afscheid afscheiden uitkijken antwoord antwoorden talen roepnaam stemmig land landen Åland Land lijn lijnen trekken trek passen sprinter realistisch aantasten tas onedel afgelopen aflopen delfstof buis bui ouderdom selectieregeling Dirk tanden tand

Recente engelse Woorden:

mankind confine confined humanity hotel attempt unfold manage management unfurl unwind avenge bloodshed child children empty disrespect implementation discern discernment money gruff discretion dilapidated trail immediate self-control leisure leisurely half-yearly preferably tatter tattered summary direct trait ability nausea virginal subtitle will-be panda excite excited wine PV consequence consequences movie input desktop clothe clothes gamba dun DUN penny doubt hare ploughboy fuss thrust signal know mug endorse endorsement trash satisfaction satisfy satisfied what carve carving commentator pate dislodge my washbasin shingle shingles integrity stamina stamen chastity tall influence coiffeur episode rambler poor cripple crippled castrate castrated battery porous unable close Close pave jolly grain worship however overcome stalemate veranda bite product climax through directive culinary manufacture manufactured with coerce flower club Club chop maximum little watch watcher after perfume dedicate dedicated opposite confession deceive plunder forfeit fun nape penis respect armadillo inscribe crockery yes maestro monitor tribulation aorta increase English scallop behaviour whip nasty river-mouth village courageous noble able-bodied attach birthday late later specific music request requests list List bold COM suggest semi-annual boy nerd arborvitae crossbar heaven sky B2B ramble rambling mine Sex polish Polish favor gall west West vagina rampart way peach shoe triumphator achieve achievement boil boiler première