Nederlands

Uitgebreide vertaling voor kennisgeving (Nederlands) in het Engels

kennisgeving:

kennisgeving [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de kennisgeving (aanzegging; aanschrijving)
  the notification; the announcement; the subpoena; the summons
 2. de kennisgeving (mededeling; verwittiging; convocatie)
  the announcement; the notice; the proclamation
 3. de kennisgeving (verwittiging; informatie; convocatie; mededeling)
  the notification; the information; the notice; the announcement
 4. de kennisgeving (informeren; aankondigen; kennisgeven; aanzeggen; konde doen)
  the announcement; the notification; the making known
 5. de kennisgeving (proclamatie; bekendmaking; melding; )
  the announcement; the proclamation; the declaration; the publication
 6. de kennisgeving (deurwaardersexploot; sommatie; aanschrijving)
  the summons; the notification; the subpoena; the warrant
 7. de kennisgeving
  the notice
  – A privacy principle that requires reasonable disclosure to a consumer of an entity's personally identifiable information (PII) collection and use practices. This disclosure information is typically conveyed in a privacy notice or privacy policy. Notice is addressed in Fair Information Practices. 1
  • notice [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor kennisgeving:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
announcement aankondigen; aankondiging; aanschrijving; aanzeggen; aanzegging; afkondiging; bekendmaking; convocatie; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging; verwittiging aangifte; aankondiging; bekendmaking; bericht; bevestiging; bewering; boodschap; declaratie; gewag; mededeling; melding; openbare publicatie; opgave; opheldering; publicatie; publikatie; relaas; statement; tijding; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; uitspraak; verklaring; vermelding; verwittiging
declaration aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging aangeven; aangifte; aangifteformulier; afkondiging; bekendmaking; certificaat; charter; declaratie; definiëring; diploma; melding; meningsuiting; omissie; omschrijving; oorkonde; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte; uitlating; verklaring; weglating
information convocatie; informatie; kennisgeving; mededeling; verwittiging data; gegevens; info; informatie; informaties; informeren; inlichting; inlichtingen; opheldering; ophelderingen; toelichting; toelichtingen; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring; voorlichting
making known aankondigen; aanzeggen; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen
notice convocatie; informatie; kennisgeving; mededeling; verwittiging bekijks; congé; huuropzegging; opheldering; toelichting; uiteenzetting; uitleg; verduidelijking; verklaring
notification aankondigen; aanschrijving; aanzeggen; aanzegging; convocatie; deurwaardersexploot; informatie; informeren; kennisgeven; kennisgeving; konde doen; mededeling; sommatie; verwittiging aangifte; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; melding; opheldering; statement; toelichting; uitlegging; verklaring
proclamation aankondiging; afkondiging; bekendmaking; convocatie; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging; verwittiging afkondiging; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; uitgave; uitgifte
publication aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; proclamatie; verkondiging afkondiging; artikel; bekendmaking; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publiceren; publikatie; stuk; uitgave; uitgeven; uitgifte
subpoena aanschrijving; aanzegging; deurwaardersexploot; kennisgeving; sommatie dagvaarding
summons aanschrijving; aanzegging; deurwaardersexploot; kennisgeving; sommatie bekeuringen; bonnen; convocatie; daging; dagingen; dagvaarding; dagvaardingen; maning; oproeping
warrant aanschrijving; deurwaardersexploot; kennisgeving; sommatie keur; licentie; mandaat; procuratie; vergunning; volmacht; waarborg
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
notice aanschouwen; bekijken; bekrachtigen; bemerken; bespeuren; bestempelen; certificeren; gewaarworden; kijken; merken; onderscheiden; ontwaren; opmerken; signaleren; staren; te zien krijgen; turen; uit elkaar houden; uiteenhouden; voelen; waarmerken; waarnemen; zien
subpoena dagen; dagvaarden; ontbieden; oproepen; sommeren; voor het gerecht dagen; voor het gerecht ontbieden; voor het gerecht roepen
warrant borg staan; borg zijn; garanderen; garant staan; instaan; instaan voor; vast beloven; verzekeren; waarborgen

Verwante woorden van "kennisgeving":

 • kennisgevingen

Wiktionary: kennisgeving


Cross Translation:
FromToVia
kennisgeving advice; announcement; communication; message; notice; report; notification; information; account; info renseignementindice qui nous aider à connaître certaines choses ou qui nous éclairer sur une personne.