Nederlands

Uitgebreide vertaling voor stimulansen (Nederlands) in het Engels

stimulansen:

stimulansen [de ~] zelfstandig naamwoord, mv.

 1. de stimulansen (beweegredenen; drijfveren)
  the incentives; the motives; the inducements; the grounds
 2. de stimulansen (aansporingen; animeringen)
  the stimulations; the exhortations; the incitements
 3. de stimulansen (stimuli; drijfveren; prikkels)
  the 1 stimulants

Vertaal Matrix voor stimulansen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
1 stimulants drijfveren; prikkels; stimulansen; stimuli
exhortations aansporingen; animeringen; stimulansen
grounds beweegredenen; drijfveren; stimulansen sportvelden
incentives beweegredenen; drijfveren; stimulansen
incitements aansporingen; animeringen; stimulansen
inducements beweegredenen; drijfveren; stimulansen
motives beweegredenen; drijfveren; stimulansen aanleidingen; dessins; motieven; oorzaken; redenen
stimulations aansporingen; animeringen; stimulansen bevorderen; cultiveren; stimuleren

Verwante woorden van "stimulansen":


stimulans:

stimulans [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord

 1. de stimulans (impuls; prikkel)
  the stimulus; the incentive; the impulse; the momentum; the boost; the spur; the drive; the impetus
  • stimulus [the ~] zelfstandig naamwoord
  • incentive [the ~] zelfstandig naamwoord
  • impulse [the ~] zelfstandig naamwoord
  • momentum [the ~] zelfstandig naamwoord
  • boost [the ~] zelfstandig naamwoord
  • spur [the ~] zelfstandig naamwoord
  • drive [the ~] zelfstandig naamwoord
  • impetus [the ~] zelfstandig naamwoord
 2. de stimulans (stimulering; aansporing; prikkel; )
  the stimulus; the impulse; the thrill; the incitement; the stimulation; the stimulant
 3. de stimulans (aansporing; steun; aanmoediging; opwekking; aansporen)
  the encouragement; the stimulation; the encouraging; the support; the cheers; the urging; the urging on; the help; the stay; the switching on; the putting on; the turning up; the turning on

stimulans

 1. stimulans

Vertaal Matrix voor stimulans:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
boost impuls; prikkel; stimulans
cheers aanmoediging; aansporen; aansporing; opwekking; steun; stimulans gejoel; gejubel
drive impuls; prikkel; stimulans aandrift; aandrijving; autorijden; daadkracht; dagreis; diskettestation; drift; drijfjacht; dynamiek; energie; esprit; excursie; fut; gang; heenrit; inrit; instinct; klopjacht; kracht; momentum; motor; oprijlaan; oprit; puf; reis; rijden; rijtochtje; rijtoer; rit; schijfstation; station; stuwkracht; tocht; tochtje; toer; toertje; tournee; trip; uitje; uitstapje; voortstuwing; werklust
encouragement aanmoediging; aansporen; aansporing; opwekking; steun; stimulans aanmoedigen; aanvuren; bemoediging; opmontering; stimuleren; stimulering; toejuichen; vertroosting
encouraging aanmoediging; aansporen; aansporing; opwekking; steun; stimulans aanmoedigen; aansporen; aanzetten; prikkel; stimuleren
help aanmoediging; aansporen; aansporing; opwekking; steun; stimulans assistentie; bijstand; boerenknecht; dienstbetoon; handreiking; help; hulp; hulpbetoon; hulpje; hulpmiddel; hulpverlening; knecht; medewerking; ondersteuning; online-Help; redmiddel; ressource; steun; support
impetus impuls; prikkel; stimulans aandrift; daadkracht; dynamiek; energie; esprit; fut; kracht; momentum; puf; stuwkracht; voortstuwing; werklust
impulse aanmoediging; aansporing; animering; impuls; opwekking; prikkel; stimulans; stimulering aandrift; aanzet; animering; drift; impuls; instinct; luim; opwekking; opwelling; prikkel
incentive impuls; prikkel; stimulans aanzet; animering; opwekking; prikkel
incitement aanmoediging; aansporing; animering; opwekking; prikkel; stimulans; stimulering aanstoken; aanzet; animering; ophitsen; opstoken; opstokerij; opwekking; prikkel
lift lift; liftkooi
momentum impuls; prikkel; stimulans aandrift; daadkracht; dynamiek; energie; esprit; fut; kracht; momentum; puf; stuwkracht; voortstuwing; voortvarendheid; werklust
putting on aanmoediging; aansporen; aansporing; opwekking; steun; stimulans
spur impuls; prikkel; stimulans
stay aanmoediging; aansporen; aansporing; opwekking; steun; stimulans
stimulant aanmoediging; aansporing; animering; opwekking; prikkel; stimulans; stimulering drug; genotmiddel; opwekkend middel; stimulerend middel
stimulation aanmoediging; aansporen; aansporing; animering; opwekking; prikkel; steun; stimulans; stimulering aanmoedigen; aansporen; aanvuren; aanzetten; instigatie; prikkel; stimulatie; stimuleren; toejuichen
stimulus aanmoediging; aansporing; animering; impuls; opwekking; prikkel; stimulans; stimulering aanzet; animering; opwekking; prikkel
support aanmoediging; aansporen; aansporing; opwekking; steun; stimulans aanhangen; aanmoedigen; aanvuren; assistentie; bijstand; dienst; dienstbetoon; driepoot; gunst; houvast; hulpbetoon; kost; medewerking; onderbouwing; onderhoud; onderhoudsgeld; onderstel; ondersteuning; poot; rugsteun; schoorbalk; schraagpijler; schuinse steunbalk; sokkel; staander; steun; steunbalk; stimuleren; stut; stutbalk; support; toejuichen; voedsel; voet; voetstuk; zuilvoet
switching on aanmoediging; aansporen; aansporing; opwekking; steun; stimulans
thrill aanmoediging; aansporing; animering; opwekking; prikkel; stimulans; stimulering
turning on aanmoediging; aansporen; aansporing; opwekking; steun; stimulans aanmoedigen; aansporen; aanzetten; prikkel; stimuleren
turning up aanmoediging; aansporen; aansporing; opwekking; steun; stimulans aandrijven; aanjagen; voortstuwen
urging aanmoediging; aansporen; aansporing; opwekking; steun; stimulans aandrang; aandrift; drang; drift; impuls; neiging
urging on aanmoediging; aansporen; aansporing; opwekking; steun; stimulans
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
boost aanjagen; aansporen; opjutten; opkalefateren; opknappen; oplappen; opvijzelen; porren
drive aan het stuur zitten; aandrijven; aansporen; aanzetten; berijden; een paard mennen; heien; karren; mennen; opkrikken; opwekken; opzwepen; prikkelen; rijden; sterk prikkelen; stimuleren; sturen; zenden
help assisteren; avanceren; bijdragen; bijspringen; bijstaan; gerieven; handreiken; helpen; meehelpen; ondersteunen; promoten; seconderen; weldoen
lift eruit halen; heffen; hijsen; lichten; met een takel ophijsen; omhoog brengen; omhoog heffen; omhoogheffen; opheffen; optillen; rooien; takelen; te voorschijn trekken; tillen
stay blijven; leven; logeren; niet veranderen; overnachten; resideren; toeven; verblijven; vertoeven; verwijlen; wonen
support aanmoedigen; activeren; behouden; bekrachtigen; bevestigen; bezegelen; bezielen; bijspringen; bijvallen; dragen; financieel steunen; financieren; goedkeuren; homologeren; in stand houden; instemmen; meehelpen; met palen stutten; onderhouden; ondersteunen; oppeppen; opwekken; rugsteunen; schoren; schragen; steunen; stimuleren; stutten; van mening zijn; voorstaan
thrill doortrillen; in vervoering brengen; vervoeren
urging aandringen
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
encouraging aanmoedigend
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
cheers proost
lift stimulans
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
help help

Verwante woorden van "stimulans":


Wiktionary: stimulans

stimulans
noun
 1. een krachtige aanzet

Cross Translation:
FromToVia
stimulans incentive; stimulus incitant — Encouragement sous forme d’avantage ou d’indemnisation offerts pour inciter à l’activité économique.