Overzicht
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
 1. uitgeschakeld:
 2. uitschakelen:
 3. Wiktionary:


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor uitgeschakeld (Nederlands) in het Engels

uitgeschakeld:

uitgeschakeld bijvoeglijk naamwoord

 1. uitgeschakeld (lichter gekleurd; niet beschikbaar)
  disabled; unavailable; dimmed
  – Pertaining to the state of a control in which normal functionality is not available to a user. 1

Vertaal Matrix voor uitgeschakeld:

Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
dimmed lichter gekleurd; niet beschikbaar; uitgeschakeld
disabled lichter gekleurd; niet beschikbaar; uitgeschakeld arbeidsongeschikt; gehandicapt; invalide; onvolwaardig
unavailable lichter gekleurd; niet beschikbaar; uitgeschakeld

uitgeschakeld vorm van uitschakelen:

uitschakelen werkwoord (schakel uit, schakelt uit, schakelde uit, schakelden uit, uitgeschakeld)

 1. uitschakelen (uitmaken; uitzetten; afzetten; uitdoen)
  to extinguish; to matter; to switch off; to make out; to turn off; to set out; to disconnect; to put out
  • extinguish werkwoord (extinguishes, extinguished, extinguishing)
  • matter werkwoord (matters, mattered, mattering)
  • switch off werkwoord (switches off, switched off, switching off)
  • make out werkwoord (makes out, made out, making out)
  • turn off werkwoord (turns off, turned off, turning off)
  • set out werkwoord (sets out, set out, setting out)
  • disconnect werkwoord (disconnects, disconnected, disconnecting)
  • put out werkwoord (puts out, put out, putting out)
 2. uitschakelen (op non-actief stellen; uitrangeren)
  inactivate; to turn down
 3. uitschakelen
  to clear
  – To turn a setting off or to remove a value. 1
  • clear werkwoord (clears, cleared, clearing)
 4. uitschakelen
  to turn off; disable
  – To make a device, component, or feature nonfunctional. For example, if you disable a device in a hardware configuration, you cannot use the device when your computer uses that hardware configuration. Disabling a device frees the resources that were allocated to the device. 1
  • turn off werkwoord (turns off, turned off, turning off)
  • disable werkwoord
 5. uitschakelen
  to turn off
  – To remove power from a computer (or other device), either by a physical switch or through operating system software. 1
  • turn off werkwoord (turns off, turned off, turning off)
 6. uitschakelen
  deactivate
  – To disable a process on the server. 1

Conjugations for uitschakelen:

o.t.t.
 1. schakel uit
 2. schakelt uit
 3. schakelt uit
 4. schakelen uit
 5. schakelen uit
 6. schakelen uit
o.v.t.
 1. schakelde uit
 2. schakelde uit
 3. schakelde uit
 4. schakelden uit
 5. schakelden uit
 6. schakelden uit
v.t.t.
 1. heb uitgeschakeld
 2. hebt uitgeschakeld
 3. heeft uitgeschakeld
 4. hebben uitgeschakeld
 5. hebben uitgeschakeld
 6. hebben uitgeschakeld
v.v.t.
 1. had uitgeschakeld
 2. had uitgeschakeld
 3. had uitgeschakeld
 4. hadden uitgeschakeld
 5. hadden uitgeschakeld
 6. hadden uitgeschakeld
o.t.t.t.
 1. zal uitschakelen
 2. zult uitschakelen
 3. zal uitschakelen
 4. zullen uitschakelen
 5. zullen uitschakelen
 6. zullen uitschakelen
o.v.t.t.
 1. zou uitschakelen
 2. zou uitschakelen
 3. zou uitschakelen
 4. zouden uitschakelen
 5. zouden uitschakelen
 6. zouden uitschakelen
en verder
 1. ben uitgeschakeld
 2. bent uitgeschakeld
 3. is uitgeschakeld
 4. zijn uitgeschakeld
 5. zijn uitgeschakeld
 6. zijn uitgeschakeld
diversen
 1. schakel uit!
 2. schakelt uit!
 3. uitgeschakeld
 4. uitschakelend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor uitschakelen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
disconnect loskoppelen
matter aangelegenheid; affaire; artikel; bik; ding; feit; gebeurtenis; geval; goed; gruis; incident; item; kwestie; macadam; materie; metselspecie; mortel; object; probleem; puin; split; steengruis; steenslag; stof; substantie; voorval; voorwerp; vraagstuk; zaak
turn down blauwtje; terugwijzen
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
clear uitschakelen afdekken; afruimen; banen; bevrijden; dechargeren; emanciperen; inklaren; klaren; ledigen; leeghalen; leegmaken; legen; onschuldig verklaren; opruimen; reinigen; ruimen; schoonmaken; schoonpoetsen; uithalen; uitmesten; uitruimen; uitverkopen; verlossen; verrekenen; vrijmaken; vrijpleiten; vrijspraak bepleiten; vrijspreken; vrijvechten; wissen; zuiveren
deactivate uitschakelen deactiveren
disable uitschakelen
disconnect afzetten; uitdoen; uitmaken; uitschakelen; uitzetten afkoppelen; afschroeven; openschroeven; verbinding verbreken
extinguish afzetten; uitdoen; uitmaken; uitschakelen; uitzetten afsterven; blussen; doven; ophouden; smoren; sterven; uitblussen; uitdoven; uitsterven
inactivate op non-actief stellen; uitrangeren; uitschakelen
make out afzetten; uitdoen; uitmaken; uitschakelen; uitzetten
matter afzetten; uitdoen; uitmaken; uitschakelen; uitzetten
put out afzetten; uitdoen; uitmaken; uitschakelen; uitzetten aanbesteden; afdoen; afhandelen; afzetten; beslechten; blussen; doven; ontstemmen; smoren; stilzetten; stoppen; tot stilstand brengen; twist uit de weg ruimen; uitbesteden; uitblussen; uitdoven
set out afzetten; uitdoen; uitmaken; uitschakelen; uitzetten afreizen; afzetten; alvast neerzetten; heengaan; klaarzetten; stilzetten; stoppen; tot stilstand brengen; verdwijnen; verlaten; wegreizen; wegtrekken
switch off afzetten; uitdoen; uitmaken; uitschakelen; uitzetten uitdoen; uitdraaien
turn down op non-actief stellen; uitrangeren; uitschakelen afkeuren; afstemmen; afwijzen; veroordelen; verwerpen; weigeren
turn off afzetten; uitdoen; uitmaken; uitschakelen; uitzetten afdraaien; afzetten; afzwenken; dichtdraaien; stilzetten; stoppen; toedraaien; tot stilstand brengen; zwenken
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
clear aanschouwelijk; af; afgedaan; afgelopen; begrijpelijk; bevattelijk; blank; bleek; blij; blijgeestig; blijmoedig; dartel; direct; doorschijnend; doorzichtig; duidelijk; duidelijk klinkend; fideel; flagrant; fleurig; geestig; gereed; geëindigd; helder; helderklinkend; herkenbaar; inzichtelijk; jolig; klaar; klaar als een klontje; klare; kleurig; kleurloos; kwiek; levendig; loos; lustig; monter; onbewolkt; ongekleurd; onmiskenbaar; opgeruimd; opgetogen; opgewekt; over; overduidelijk; recht door zee; regelrecht; transparant; uit; uitgelaten; verhelderend; verstaanbaar; voltooid; voorbij; vrij; vrolijk; wakker; welgemoed; zo klaar als een klontje; zonder taak; zonneklaar; zonnig
put out gepikeerd; geprikkeld; misnoegd; ontstemd; wrevelig

Wiktionary: uitschakelen

uitschakelen
verb
 1. door andere schakeling deactiveren
uitschakelen
verb
 1. to deactivate a function of an electronical or mechanical device

Cross Translation:
FromToVia
uitschakelen remove; dispose beseitigen — etwas beiseite schaffen; etwas entfernen
uitschakelen unplug débrancherôter la fiche d’un appareil électrique de la prise de courant.