Nederlands

Uitgebreide vertaling voor uitgevoerd (Nederlands) in het Engels

uitgevoerd:

uitgevoerd bijvoeglijk naamwoord

 1. uitgevoerd (verricht)
  performed; completed
 2. uitgevoerd (geëxporteerd)
  exported

Vertaal Matrix voor uitgevoerd:

Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
completed uitgevoerd; verricht af; afgedaan; afgelopen; afgerond; beëindigd; gecompleteerd; gedaan; gepleegd; gereed; geëindigd; klaar; over; uit; volbracht; voleindigd; voltooid; voorbij
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
exported geëxporteerd; uitgevoerd
performed uitgevoerd; verricht

uitgevoerd vorm van uitvoeren:

uitvoeren werkwoord (voer uit, voert uit, voerde uit, voerden uit, uitgevoerd)

 1. uitvoeren (doen; verrichten; handelen; uitrichten)
  to accomplish; to do; to act
  • accomplish werkwoord (accomplishes, accomplished, accomplishing)
  • do werkwoord (does, did, doing)
  • act werkwoord (acts, acted, acting)
 2. uitvoeren (exporteren)
  to export
  • export werkwoord (exports, exported, exporting)
 3. uitvoeren
  to execute
  – To perform an instruction. 1
  • execute werkwoord (executes, executed, executing)

Conjugations for uitvoeren:

o.t.t.
 1. voer uit
 2. voert uit
 3. voert uit
 4. voeren uit
 5. voeren uit
 6. voeren uit
o.v.t.
 1. voerde uit
 2. voerde uit
 3. voerde uit
 4. voerden uit
 5. voerden uit
 6. voerden uit
v.t.t.
 1. heb uitgevoerd
 2. hebt uitgevoerd
 3. heeft uitgevoerd
 4. hebben uitgevoerd
 5. hebben uitgevoerd
 6. hebben uitgevoerd
v.v.t.
 1. had uitgevoerd
 2. had uitgevoerd
 3. had uitgevoerd
 4. hadden uitgevoerd
 5. hadden uitgevoerd
 6. hadden uitgevoerd
o.t.t.t.
 1. zal uitvoeren
 2. zult uitvoeren
 3. zal uitvoeren
 4. zullen uitvoeren
 5. zullen uitvoeren
 6. zullen uitvoeren
o.v.t.t.
 1. zou uitvoeren
 2. zou uitvoeren
 3. zou uitvoeren
 4. zouden uitvoeren
 5. zouden uitvoeren
 6. zouden uitvoeren
en verder
 1. ben uitgevoerd
 2. bent uitgevoerd
 3. is uitgevoerd
 4. zijn uitgevoerd
 5. zijn uitgevoerd
 6. zijn uitgevoerd
diversen
 1. voer uit!
 2. voert uit!
 3. uitgevoerd
 4. uitvoerend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

uitvoeren [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het uitvoeren (tenuitvoerlegging; uitvoering; executie; volbrengen; voltrekking)
  the execution; the implementation

Vertaal Matrix voor uitvoeren:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
act actie; aktie; daad; handeling
execution executie; tenuitvoerlegging; uitvoeren; uitvoering; volbrengen; voltrekking executie; operatie; strafuitvoering; terechtstelling; verrichting; voltrekking van de straf
export export; uitvoer
implementation executie; tenuitvoerlegging; uitvoeren; uitvoering; volbrengen; voltrekking aanwenden; aanwending; gebruik; implementatie; toepassing
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
accomplish doen; handelen; uitrichten; uitvoeren; verrichten afkrijgen; afmaken; afronden; afwerken; bedingen; bewerkstelligen; beëindigen; completeren; een einde maken aan; fixen; functie bekleden; klaarkrijgen; klaarmaken; klaarspelen; lappen; totstandbrengen; vervullen; volbrengen; volmaken; voltooien; volvoeren; voor elkaar krijgen
act doen; handelen; uitrichten; uitvoeren; verrichten acteren; ageren; doen alsof; handelen; optreden; performen; spelen; toneelspelen; zich aanstellen
do doen; handelen; uitrichten; uitvoeren; verrichten afleggen; arbeiden; meters maken; werken
execute uitvoeren doodschieten; doodvonnis uitvoeren; executeren; om het leven brengen; ombrengen; ter dood brengen; terechtstellen; vermoorden; voltrekken; zich voltrekken
export exporteren; uitvoeren exporteren
- verrichten

Synoniemen voor "uitvoeren":


Verwante definities voor "uitvoeren":

 1. naar het buitenland brengen2
  • de meeste tomaten worden uitgevoerd2
 2. vertonen of aan publiek laten horen2
  • zij voeren een werk van Mozart uit2
 3. het (volgens plan) maken of doen2
  • wie moet deze werkzaamheden uitvoeren?2

Wiktionary: uitvoeren

uitvoeren
verb
 1. exporteren
 2. afhandelen, voltrekken, ten uitvoer brengen
 3. software runnen
uitvoeren
verb
 1. To start a defined process, without regard to whether it runs to completion or not
 2. To start, launch or run software
 3. To start a defined process and run it to completion
 4. send data to out of a computer
 5. to do something

Cross Translation:
FromToVia
uitvoeren execute; undertake ausführentransitiv: so handeln, dass dadurch eine Anweisung befolgt wird; auftragsgemäß durchführen
uitvoeren accomplish; achieve; keep; observe; perform; exercise; fulfil; meet; execute; abide; abide by accomplirachever entièrement.
uitvoeren build; construct; make construirebâtir, élever, avec de la pierre, du bois, du métal, etc., d’après un plan déterminé.
uitvoeren fabricate; manufacture; concoct fabriquerexécuter ou faire exécuter certains ouvrages suivant les procédés d’un art mécanique, en atelier ou en usine.
uitvoeren produce; operate; impact; impinge; work; avail; affect; act; take action; move opéreraccomplir une œuvre, produire un effet.
uitvoeren ask poserplacer, mettre sur quelque chose.
uitvoeren describe; act for; stand for; play; enact; perform; express; put; register représenterprésenter de nouveau.
uitvoeren realize; realise; achieve; accomplish; fulfil; carry through; produce réaliser — construire

Verwante vertalingen van uitgevoerd